Det finns olika system som du kan använda dig av när du spelar roulette. De har utformats i olika tider och av olika personer men har gemensamt att tanken med dem är att du ska öka dina vinstchanser. Ett exempel är D’Alemberts system som utvecklades redan på 1700-talet i Frankrike.Grunden i D’Alemberts system är tanken om att ifall du vinner en satsning med jämna odds är det sannolikt att du förlorar nästa satsning. Tanken är också att du regelbundet ska öka din insats. Det handlar inte om skyhöga ökningar så riskerna är mindre än vid en del andra system.

Hur du använder systemet

När du använder dig av det här systemet ska du göra satsningar där du har 50 % chans att vinna. Till exempel kan du satsa på rött eller svart. När du har valt vad du ska satsa på ska du hålla fast vid det, eftersom det är det som systemet bygger på.Varje gång du förlorar ökar du din insats med en enhet och varje gång du vinner minskar du istället med en enhet. Anledningen till detta upplägg är att du har 50 % chans att vinna, så för varje gång du förlorar borde du ha större chans att vinna vid nästa satsning.

Systemets svagheter

Systemet bygger på sannolikhetslära och även om det är korrekt att roulettekulan kommer stanna på rött lika många gånger som den kommer stanna på svart, innebär det inte att den gör det på kort sikt. På 20 omgångar kan kulan hamna på samma färg hela tiden. Sannolikheten är beräknad utifrån ett oändligt antal satsningar.Det gör att du i praktiken bara har 50 % chans att vinna vid varje satsning och att systemet inte egentligen ökar dina vinstchanser. Vid utvärderingar av systemet har det gått att se att det är möjligt att förlusterna blir mindre men samtidigt tar det också längre tid att tjäna in förlusten.