Vad är D’Alemberts roulettesystem?

Det finns olika system som du kan använda dig av när du spelar roulette. De har utformats i olika tider och av olika personer men har gemensamt att tanken med dem är att du ska öka dina vinstchanser. Ett exempel är D’Alemberts system som utvecklades redan på 1700-talet i Frankrike.

Grunden i D’Alemberts system är tanken om att ifall du vinner en satsning med jämna odds är det sannolikt att du förlorar nästa satsning. Tanken är också att du regelbundet ska öka din insats. Det handlar inte om skyhöga ökningar så riskerna är mindre än vid en del andra system.

Hur du använder systemet

När du använder dig av det här systemet ska du göra satsningar där du har 50 % chans att vinna. Till exempel kan du satsa på rött eller svart. När du har valt vad du ska satsa på ska du hålla fast vid det, eftersom det är det som systemet bygger på.

Varje gång du förlorar ökar du din insats med en enhet och varje gång du vinner minskar du istället med en enhet. Anledningen till detta upplägg är att du har 50 % chans att vinna, så för varje gång du förlorar borde du ha större chans att vinna vid nästa satsning.

Systemets svagheter

Systemet bygger på sannolikhetslära och även om det är korrekt att roulettekulan kommer stanna på rött lika många gånger som den kommer stanna på svart, innebär det inte att den gör det på kort sikt. På 20 omgångar kan kulan hamna på samma färg hela tiden. Sannolikheten är beräknad utifrån ett oändligt antal satsningar.

Det gör att du i praktiken bara har 50 % chans att vinna vid varje satsning och att systemet inte egentligen ökar dina vinstchanser. Vid utvärderingar av systemet har det gått att se att det är möjligt att förlusterna blir mindre men samtidigt tar det också längre tid att tjäna in förlusten.

systemeroulette

Går det att vinna mer pengar i roulette med martingale-systemet?

Spelare över hela världen vill gärna hitta system och taktiker för att kunna vinna mer pengar på sina favoritspel. Drömmen är att knäcka koden och kunna håva in säkra vinster varje gång du spelar. Finns det system som fungerar? Martingale-systemet (som nämns på förstasidan) används ofta inom roulette och även annan betting. Det fungerar att applicera när utfallet av ett spel bara är två stycken. Till exempel i roulette – röd eller svart. Systemet är också ofta använt inom sportbetting där det gäller att välja matcher med så jämna odds som möjligt. Systemet går i korthet ut på att du dubblar insatsen varje gång du förlorar.

Dubbel insats vid förlust

Eftersom spel med bara två utfall är slumpspel säger sannolikheten att du förr eller senare kommer vinna tillbaka dina pengar om du fortsätter göra insatser. Ju fler gånger du förlorar, desto större är sannolikheten att du vinner i nästa spel. Så säger i alla fall matematikens lagar. Genom att då dubbla insatsen varje gång du förlorar har du chans att vinna tillbaka dina insatser och även få en vinst. När du vinner börjar du om med din grundinsats. Spelare över hela världen förespråkar martingale-systemet och säger att de har vunnit pengar med hjälp av att använda det. Vissa riktigt stora summor.

Potentiella nackdelar med martingale-systemet

Precis som det finns många som är för att använda systemet vid spel, finns det många som inte tycker att det är ett system som fungerar bra. I teorin är det enkelt att dubbla sina insatser varje gång du förlorar men i praktiken kan det vara svårare. Det är inte ovanligt att förlora upp till tio gånger i rad, även om det sannolika är att du ska vinna och förlora hälften av gångerna. Även om du då börjar med bara 20 kronor i insats kommer du vara uppe i rätt stora belopp när du har förlorat tio gånger. Så se till att räkna på det innan du testar.

systemeroulette